ATELIER MOES

   
   

Home

Cursussen Workshops Schildervakantie Docent Impressies Contact    
 
     

Disclaimer

Op de website van Eduard Moes zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Eduard Moes heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Eduard Moes site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Eduard Moes staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eduard Moes aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Eduard Moes wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Eduard Moes garandeert evenmin dat de Eduard Moes site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Eduard Moes site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Eduard Moes niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Eduard Moes wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Eduard Moes, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Eduard Moes site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Eduard Moes site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eduard Moes, de inhoud van de Eduard Moes  site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de Eduard Moes  site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

eXTReMe Tracker

 

   

 

   

Home

Cursussen Workshops Schildervakantie Docent Impressies Contact    
     
KvK Amsterdam 33239112                BTW id NL008652454B01                tel 035-6982344                 disclaimer               © Moes & de Meyere